VUURTOOREN IS EEN ADVIESBUREAU OP HET RAAKVLAK VAN AUTOMATISERING, MILIEU, VERKEER EN DUURZAAMHEID.

Mobiliteit informatie systeem

TelSys is een mobiliteit informatie systeem ontwikkeld voor gemeenten en bedrijven. TelSys omvat alle voertuig gegevens als intensiteiten, snelheden, verkeersmodelgegevens, beleidsgegevens en metadata. TelSys maakt het mogelijk alle mobiliteitsdata te beheren en te presenteren in tabellen, grafieken en op een kaart. Tools zijn aanwezig om de gegevens te analyseren.

Meer informatie?

 
Google Traffic binnen TelSys

Google Traffic binnen TelSys

Wegwerkzaamheden LTC Andes TelSys

Wegwerkzaamheden uit LTC Andes binnen TelSys

kwaliteit fietspaden met fiets intensiteiten

kwaliteit fietspaden met fiets intensiteiten in TelSys

Hoofdfietsroutes binnen TelSys

Hoofdfietsroutes binnen TelSys

motorvoertuig intensiteiten werkdag per rijbaan in TelSys

Motorvoertuig intensiteiten werkdag per rijbaan in TelSys

Motorvoertuig intensiteit werkdag per lus

Motorvoertuig intensiteit werkdag per lus

Grafiek met Intensiteit per rijstrook in TelSys

Grafiek met Intensiteit per rijstrook in TelSys

 
Geluidsbelasting Utrecht als gevolg van verkeer

Geluidsbelasting Utrecht als gevolg van verkeer

Roetkaart Utrecht

Roetkaart Utrecht

fiets parkeren

Fietsparkeer overlast

Bereikbaarheid slecht door file

Bereikbaarheid slecht door file

Fiets parkeer overlast

Fiets parkeer overlast

Ontwikkelen mobiliteitsbeleid

Adviesbureau VuurTooren ondersteunt gemeenten en bedrijven bij het opstellen van mobiliteitsbeleid. Hierbij worden naast de kosten vier invalshoeken bekeken die onderling samenhangen: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Meer informatie?