Versie 2.14 van het mobiliteit informatie systeem TelSys released

Op 24-10-2016 is versie 2.14 van het mobiliteit informatie systeem TelSys released aan haar gebruikers.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Alle onderliggende data en berekeningen zijn geactualiseerd tot 3-10-2016.
 • Er zijn weer meer dan 100 tellende lussen bijgekomen
 • Op basis van alle telmethoden is tot één (DE) rijbaan schatting gekomen.Hierbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de individuele telmethode en het eventuele verschil in intensiteit tussen de verschillende telmethoden op de zelfde rijbaan en op het zelfde moment van meten.
 • In de MPT_16 analyse sheet kun je ook het verloop van de kwaliteit van de intensiteit schattingen over het jaar bekijken voor alle telmethoden tegelijk
 • Van alle VRI’s van alle lussen op uur niveau van de afgelopen 2 weken is in de analyse sheets een sheet opgenomen. Je kunt nu snel de verschillen tussen de dagen zien
 • Alle telgegevens uit de SQL Server database staan voortaan in één directory. Hierdoor is alle data makkelijker te onderhouden.
 • Kordon gegevens zijn toegevoegd, incl. een analyse sheet waarin per kordon rijbaan en per geheel kordon de in en uitgaande stroom is terug te vinden.
 • Groundtruth gebieden zijn toegevoegd
 • Projectbestanden (locaties van tellingen uit projecten) zijn toegevoegd
 • Werkzaamheden uit LTC Andes zijn ververst en per maand inzichtelijk gemaakt op de kaart
Wegwerkzaamheden oktober 2016 in TelSys

Wegwerkzaamheden oktober 2016

wegwerkzaamheden TelSys

Legenda wegwerkzaamheden

 • Met name de kaartlagen met daarin de trend per jaar zijn zeer interessant