Geluidsbelasting Utrecht als gevolg van verkeer

Controle verkeersmodel door mobiliteit informatie systeem

/
Adviesbureau VuurTooren ondersteunt in de controle van de modellen die gebruikt worden bij de bepaling van de verkeershoeveelheden en de luchtkwaliteit.
Roetkaart Utrecht
fiets fietsparkeren

Fiets gebruik stimuleren

/
Het fietsgebruik kan beleidsmatig praktisch worden gestimuleerd door aanpassingen van verkeersregelingen, fysieke maatregelen op de weg en door beïnvloeding van gedrag.
TelSys GIS QGIS intensiteit

Versie 2.18 TelSys released

/
Op 15-2-2017 is versie 2.18 van het mobiliteit informatie systeem TelSys released aan haar gebruikers. De belangrijkste aanpassingen zijn: