Aansluiten mobiliteit informatie systeem op verkeersmodellen

Adviesbureau VuurTooren ondersteunt in de controle van  de modellen die gebruikt worden bij de bepaling van de verkeershoeveelheden en de luchtkwaliteit.

Gemeenten kunnen niet overal en continu meten. Om toch inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit worden luchtkwaliteit berekeningen uitgevoerd met standaardrekenmethoden uit de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007.

Er zijn verschillende luchtkwaliteit rekenmodellen die binnen het toepassingsbereik van de rekenmethoden vallen (rechtstreekse implementatie) of goedgekeurd zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn windtunnelmodellen, Stacks+, Pluimsnelweg of het model CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic = Berekenen van Luchtvervuiling door Wegverkeer).

CAR II is voor de stedelijke omgeving geschikt en berekent de luchtkwaliteit aan de hand van het aantal voertuigen per etmaal. Gegevens over de hoeveelheid personenauto’s, vrachtverkeer, bussen, de mate van bebouwing en aanwezigheid van bomen langs de weg, en de gemiddelde snelheid en de fractie van het verkeer dat stagneert worden in het model opgenomen.

De verkeersgegevens komen vaak uit een verkeersmodel. Dit model berekent prognoses van het verkeer en levert daarmee belangrijke invoer van verkeerscijfers voor de luchtkwaliteit rekenmodellen. Het verkeersmodel wordt meestal om de 5 jaar geactualiseerd. De behoefte bestaat om een controle uit te voeren of het verkeersmodel nog goede schattingen geeft van de verkeersintensiteit of dat bijstelling van het model nodig is.

Controle verkeersmodel

Door de berekende modelwaarden met de set aan beschikbare telcijfers te vergelijken wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het verkeersmodel. Logischerwijs dienen daarvoor zoveel mogelijk beschikbare telcijfers te worden benut.

Voor de vergelijking wordt de door adviesbureau VuurTooren ontwikkelde database genaamd TelSys, met daaraan gekoppeld een Geografisch Informatie Systeem, gebruikt. In TelSys worden verkeersintensiteiten beheerd en geanalyseerd.

Onafhankelijk advies

Wilt u de hulp van een onafhankelijk adviesbureau VuurTooren bij deze controleproblematiek, neem dan gerust vrijblijvend contact op.