Analysetool fietspad

Een glad en breed fietspad is prettiger om op te fietsen.

VuurTooren heeft een software programma ontwikkeld om de kwaliteit van het fietspad te meten.  Met een snelheid van 15 km/h wordt iedere 2 seconden een foto van de weg gemaakt en worden diverse sensoren uitgelezen.

Gladheid van het fietspad

De resultaten van de sensoren worden conform de Kiwa richtlijn vertaald naar kwaliteitsniveaus van het fietspad.

Van iedere periode van 2 seconden wordt van de duizenden waarden de hoogste verticale krachtafwijking genomen en in een open source (web)GIS geanalyseerd en gevisualiseerd.

Ter plaatse van de groene en gelige bollen is de kwaliteit van het fietspad uitstekend tot goed, bij de paarse bollen is de kwaliteit slecht.

Breedte van de weg

Op basis van de foto’s die iedere 2 seconden worden gemaakt, wordt de breedte van het fietspad automatisch berekend. Hiervoor is in Python een programma ontwikkeld dat op basis van kleurverschillen in de fotopixels de zijkanten van het fietspad of de weg bepaald. Ook kan worden bepaald of er belijning aanwezig is.

Per foto wordt de breedte bepaald en worden de resultaten gevisualiseerd in GIS per gemeten locatie.

Indien gegevens over intensiteiten in de spits bekend zijn kunnen natuurlijk analyses worden gemaakt waar het fietspad te smal is conform de CROW-richtlijn. Bij hogere spitsintensiteiten worden grotere breedtes geadviseerd dan bij rustige fietspaden.

Foto’s

De foto’s die iedere 2 seconden worden gemaakt zijn in het GIS aan te klikken, of er kan doorheen worden gebladerd met de pijltjestoets, waarbij steeds de gevisualiseerde foto met geel wordt aangeduid. Het bladeren gebeurt conform de geografische volgordelijkheid. Een visuele inspectie is op deze manier kinderspel. De functionaliteit is vergelijkbaar met Google Streetview, maar dan van het fietspad. Er kan niet 360 graden rond worden gekeken.

Indien gewenst kan informatie worden vastgelegd over het type bestrating, type fietspad, staat van het onderhoud, verlichting.

GIS

Alle gegevens kunnen als QGIS project, webgis of Cloud GIS worden aangeboden. De data zal bovendien als database beschikbaar worden gesteld, zodat ze in het systeem van de klant in te lezen is.