Geluidsbelasting Utrecht als gevolg van verkeer

Geluidsbelasting Utrecht als gevolg van verkeer

Roetkaart Utrecht

Roetkaart omgeving Utrecht

Bereikbaarheid slecht door file

Bereikbaarheid slecht door file

Adviesbureau VuurTooren ondersteunt gemeenten bij het opstellen van mobiliteitsbeleid en het monitoren van de effecten van dit beleid.

De ondersteuning van het opstellen van mobiliteitsbeleid vindt plaats vanuit de volgende invalshoeken:

  • leefbaarheid
  • bereikbaarheid
  • veiligheid
  • communicatie

Aspecten die aan de orde komen zijn:

  • Waar zijn bereikbaarheid problemen;
  • Kan bv. het stimuleren van fietsgebruik een oplossing vormen;
  • Hoe kan het fietsgebruik gestimuleerd worden;
  • Hoe kan de veiligheid van alle weggebruikers verhoogd worden;
  • Hoe communiceren we soms lastige boodschappen aan burgers of medewerkers.

Door het gebruik van een mobiliteit informatie systeem wordt alle mobiliteitsdata die er is bij de klant, integraal inzichtelijk gemaakt met behulp van tabellen, grafieken en kaarten. Het betreft hierbij intensiteiten, snelheden, parkeerdruk van verschillende weggebruikers als motorvoertuigen, fietsers, voetgangers etc.

Op basis van al deze informatie kan beleid worden gedefinieerd en worden geëvalueerd door monitoring van de effecten op de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en de communicatie.