Versie 2.16 van het mobiliteit informatie systeem TelSys released

Op 24-1-2017 is versie 2.16 van het mobiliteit informatie systeem TelSys released aan haar gebruikers.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Snelheden zijn toegevoegd. Met name de toevoeging van V85 als maatgevende beleidsindicator aan de kaart en in de diverse analyse sheets is hierbij relevant
  • Laatste versie van het Verkeersmodel is toegevoegd, waarbij rijbanen zijn uitgesplitst per rijbaan (2 richtingen krijgen ieder een aparte lijn)
  • Alle resultaten van de filtering op de ruwe data zijn verbeterd en beter toegankelijk gemaakt via de Excel pivot sheets. De verbeteringen in het aantal afgekeurde tellingen is per maand per lus zichtbaar gemaakt.
  • Alle onderliggende data en berekeningen (ook t.o.v. de model update) zijn geactualiseerd .
  • Het is mogelijk gemaakt specifieke projectbestanden toe te voegen aan de kaart
  • De Light versie is nog wat “lighter” gemaakt door van meer input files een beknoptere versie te maken, zodat een betere laadtijd is verkregen.