Op 15-2-2017 is versie 2.18 van het mobiliteit informatie systeem TelSys released aan haar gebruikers.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Nieuwe actuele luchtfoto’s (PDOK) is toegevoegd als Web Feature Service. Deze foto’s zijn voor Utrecht omstreeks juni 2016 gemaakt. Ze hebben een zeer hoge resolutie (25 bij 25 cm). Deze laag (Actueel ortho genaamd) wordt getoond bij een schaal fijner dan 1:2500. Zeker de wegen met haar rijstroken zijn nu een stuk scherper en duidelijker.

Intensiteit per lus en rijbaan op de nieuwe PDOK ondergrond van juni 2016

  • Door aanvinken van de groep PDOK krijg je automatisch de juiste laag. Bij een schaal onder de 1:2500 krijg je dan automatisch de nieuwe luchtfoto boven de 1:2500 de grovere luchtfoto die veel sneller laadt.
  • Veel verbeteringen in de basisdata aangebracht op basis van nieuwe controles op basis van het verschil tussen DE intensiteit (berekende intensiteit op basis van alle beschikbare tellingen per rijbaan) en het actuele verkeersmodel
  • Lussen en rijstroken die niet meer aanwezig zijn in de werkelijkheid, of nooit zullen gaan tellen zijn verwijderd. Hierdoor is berekening van de intensiteiten over de hele rijbaan (alle rijstroken) verbeterd en het beheer is hierdoor eenvoudiger geworden
  • 2017 als jaarlaag toegevoegd, incl de trend verschillen tussen 2017 (1e 6 weken) en bv 2016 en 2015.
  • Nieuwe analyse en filter grafieken zijn toegevoegd

Intensiteit per uur per lus met eenvoudig aan/uit schakelen van Weekdagkeuze (ma-zo), Dagtype (werkdag, weekend) en Vakantiedag (wel/niet)

  • De drie opstart modussen zijn geoptimaliseerd. De LIGHT versie bevat enkel 2015-2017 voor motorvoertuigen, incl. trends. De FIETS versie bevat alle fietsdata vanaf 2010, trends in de ontwikkeling van de intensiteiten, alle fietspaden, beleidsgegevens etc.. De basis versie bevat alle intensiteit en snelheid data van fiets en motorvoertuig, de verschillende voertuigklassen, trends in intensiteiten, beleidsdata, luchtkwaliteit meetpunten,  verkeersmodel gegevens etc..