Belangrijkste uitgevoerde projecten:

(zie onder per recent project wat afbeeldingen ter verduidelijking)

 • Ontwikkeling van een GIS app voor de invoer van fiets- en autoparkeergegevens voor o.a. gemeente Amsterdam en Den Haag (2021-2022)
 • Ontwikkeling van een GIS app voor de invoer en beheer van laadpaal gegevens voor gemeente Amsterdam (2021)
 • Ontwikkeling van een dashboard voor de presentatie van de resultaten van mobiliteitsonderzoeken (2022)
 • Ontwikkeling analysetool Fietswegen waarbij de kwaliteit van fietswegen op iedere 5 meter wordt bepaald en vervolgens via GIS inzichtelijk wordt gemaakt
 • Beheer, onderhoud en verbeteren van het door mij ontwikkelde Bodem Informatie Systeem Lincs (Access, SQL Server op AWS en ArcGIS) van Shell Pernis en Moerdijk (2004 tot heden)
 • Beheer, onderhoud en verbeteren van het door mij ontwikkelde Mobiliteit Informatie Systeem TelSys voor de Gemeente Utrecht (2013 tot heden)
 • Ontwikkelen van software voor de verwerking van beelden uit een kentekencamera tot tellingen van voetganger, fiets en auto (2021)
 • Ontwikkelen van een XML import module om TerraIndex files in Lincs te importeren (2020-2021)
 • Verwerking van alle 20 jaar mobiliteitstellingen van PWN tot een rapport inclusief een analysetool en een GIS-tool voor het verkrijgen van inzicht in deze tellingen (2020)
 • Het schrijven van een overzichtsrapport over de gevolgen van elektrisch rijden voor de leefomgeving voor Wolters-Kluwer (2020)
 • Het schrijven van een overzichtsrapport over hoe het fietsgebruik te stimuleren en te analyseren. Met name bedoeld voor gemeenten voor Wolters-Kluwer (2019)
 • Doorvoeren van OSM (Open Street Map) als netwerk in TelSys (Mobiliteit Informatie Systeem van de gemeente Utrecht) (2019)
 • Analyse van de kwaliteit van telmethoden als o.a. pneumatische slang en VRI lussen om fietsaantallen te bepalen voor de gemeente Utrecht (2019)
 • Vervaardigen van kaarten en een analysetool voor diverse verkeerstellingen uitgevoerd door het Verkeershuis (2017-heden)
 • Ontwikkelen van een inleesroutine om V-Log in te lezen in TelSys (2018)
 • Ontwikkelen vernieuwde berekening van veiligheidsklassen voor het Werken in Verontreinigde grond op basis van de CROW richtlijn Werken in en met verontreinigde bodem uit 2017. De rekenmodule is geïntegreerd in Lincs het Bodem Informatie Systeem van Shell. Ze vervangt de Toxicity en Flamability berekening in Lincs van 2015
 • Het schrijven van een overzichtsrapport over hoe Fietsgebruik gestimuleerd kan worden voor Wolters-Kluwer (2017)
 • Bouw en vervolgens beheer van een SQL server database (>500Gb) en QGIS applicatie voor opslag en ontsluiting/analyse van alle mobiliteitsdata van de gemeente Utrecht (2014-heden)
 • Begeleiden migratie van Access database naar SQL Server (cloud) van Bodem Informatie Systeem van Shell Pernis en Moerdijk (2016-2019)
 • Ontwikkelen berekening van Toxicity en Flamability veiligheidsklassen voor het Werken in Verontreinigde grond op basis van de CROW 132. De rekenmodule is geïntegreerd in Lincs het Bodem Informatie Systeem van Shell.
 • Redactielid Kluwer op gebied van Verkeer en Milieu (2012 – heden)
 • Projectleider en adviseur bij een onderzoek naar optimale mobiliteitsdata voor de gemeente Utrecht (2013)
 • Projectleider / sr. adviseur bij een onderzoek in kader van een EU-project naar het sturen van vrachtverkeer op basis van actuele luchtkwaliteitsdata in de stad Utrecht (2010)
 • Onderzoek naar beter gebruik van actuele data bij dynamische verkeersmodellen (Prov. Utrecht)
 • Projectleider implementatie beheersysteem (database + GIS) Falk-Andes LTC voor wegwerkzaamheden bij de gemeente Utrecht (2008-2009)
 • Ontwikkeling van een tool (database + GIS) voor het beheer en de analyse van verkeerstellingen (2009-2010) voor de gemeente Utrecht
 • Geautomatiseerd verwerken van wegwerkzaamheden in een verkeersmodel tot evaluatie van de verkeerseffecten (2009-2010)
 • Ondersteuning ontwikkeling van een dynamisch verkeersmodel bij de gemeente Utrecht (2009)
 • Ondersteuning bij het verbeteren van werkprocessen bij het bodembeheer door Shell Pernis en Moerdijk (2004 – 2009)
 • Adviseren over meetnetoptimalisatie vraagstukken bij de Shell (2005-2009)
 • Particulieren adviseren over energiebesparing / duurzame energie (2008 – heden)
 • Opstellen bodemkwaliteitskaarten, en bodem beheerplannen voor diverse gemeenten, o.a. Baarn, Ter Aar en Zeewolde (2004-2007)
 • Projectleider onderzoek diepte-meetmethoden RWS-RIKZ (2007-2008)
 • Ontwikkelen van de XML-manager in samenwerking met Genetics BV (2006-2007)
 • Ontwikkelen van een werkproces beheerssysteem voor een middelgrote detachering organisatie (2006-2007)
 • Opzetten Bodem Informatie Systeem bij Shell Moerdijk o.b.v. BIS van Shell Pernis (2005)
Note

Scroll naar beneden voor een overzicht van alle uitgevoerde projecten.
Onderaan staan de oudste projecten.
Overzicht betreft de laatste 4 jaar.