Motorvoertuig intensiteiten werkdag in TelSys per rijbaan

Motorvoertuig intensiteiten werkdag in TelSys per rijbaan

Motorvoertuig intensiteiten werkdag in TelSys per lus

Motorvoertuig intensiteiten werkdag in TelSys per lus

Grafiek intensiteit per rijstrook per werkdag, niet vakantiedag

Grafiek intensiteit per rijstrook per werkdag, niet vakantiedag

Wegwerkzaamheden uit LTC Andes in TelSys

Wegwerkzaamheden uit LTC Andes in TelSys

Google Trafic binnen TelSys

Google Trafic binnen TelSys

Hoofdfietsroutes binnen TelSys

Hoofdfietsroutes binnen TelSys

Kwaliteit fietspaden met fiets intensiteiten

Kwaliteit fietspaden met fiets intensiteiten

TelSys is het mobiliteit informatie systeem van adviesbureau VuurTooren voor gemeenten en bedrijven.

TelSys omvat alle voertuig gegevens als intensiteiten en snelheden, verkeersmodelgegevens, beleidsgegevens en de metadata van alle gegevens. Het maakt het mogelijk alle mobiliteitsdata te:

 • beheren
 • presenteren in tabellen, grafieken en op een kaart
 • analyseren

Integraal inzicht

De filosofie achter TelSys is om een integraal beeld van alle soorten mobiliteit te krijgen om zo ook inzicht in bv. de kwaliteit van de telcijfers te krijgen. Het is daarom oor adviesbureaus en gemeenten een ideaal instrument om inzicht te krijgen in alle mobiliteitsdata en de onderlinge verbanden.

Gebruiksvriendelijk

Het is gebruiksvriendelijk opgezet zodat diverse adviseurs het eenvoudig kunnen bedienen om snel inzicht te krijgen in:

 • waar tellingen gedaan zijn en wanneer
 • wat de kwaliteit is van de tellingen
 • allerlei statistieken als gemiddelde intensiteit van een jaargemiddelde werkdag
 • Trends per bv jaar in GIS
 • rekening houden met dagtype (ma-zo), feest- en vakantiedagen en tijdvakken
 • betrouwbaarheid
 • analyse per te kiezen voertuigcategorie en per in te stellen tijdsvak
 • verloop in de tijd door grafieken op uur niveau per dag, week, maand of jaar
 • per zwaarteklasse (fiets, licht, middel, zwaar, OV)
 • snelheden
 • metadata over alle gegevens
 • op basis van alle soorten metingen (VRI, slang, visueel,camera, sensor etc.)

Kwaliteitscontrole

De database is zo opgezet dat makkelijk verschillende soorten telmethoden (bv Slangtellingen en VRI lus tellingen) met elkaar vergeleken kunnen worden. Voor alle data is op basis van een gestandaardiseerd formaat een importroutine ontwikkeld, waardoor duizenden files in één keer kunnen worden opgeslagen in de relationele database. Hierbij worden allerlei kwaliteitschecks op de data uitgevoerd.

Combineren van verschillende gegevens

De probleemstelling om representatieve telcijfers over een groot gebied te krijgen is vaak vierledig:

 • op meetpunten wordt niet gedurende de hele dag gemeten
 • bij bv. visuele tellingen is vaak maar één tot enkele dagen geteld, en bij slang tellingen vaak maar enkele weken
 • op een groot deel van de meetpunten is geen onderscheid gemaakt naar type voertuig.
 • een deel van de tellingen is op niet-werkdagen gedaan (vakantie, feest en weekenddagen) zodat hiervoor zo nodig gecorrigeerd moet worden.

TelSys is bedoeld om zo goed mogelijk de verschillende telcijfers met elkaar te correleren en te combineren om toch tot gewenste telset te komen. Hierbij kunnen de reeds aanwezige telcijfers vanaf eerdere meetjaren benut worden. Betrouwbaarheid van de verschillende telmethoden en de uiteindelijke telset is hierbij een cruciaal factor.

Software

TelSys bestaat uit een Microsoft SQL Server database met daaraan  gekoppeld een Geografisch Informatie Systeem (QGIS). Alle resultaten worden in handige Excel sheets met slicers geleverd waardoor de gebruiker haar eigen selecties kan maken. VuurTooren verzorgt de invoer van alle data en levert het eindresultaat  in de vorm van QGIS projectfiles en een dashboard met Excel slicers. Daarnaast worden alle kaarten ontsloten via webGIS. klik hier. Onderstaand krijgt u een indruk van een selectie van de aanwezige lagen.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar een dergelijk systeem, dat bijvoorbeeld ook door de gemeente Utrecht wordt gebruikt, neem dan gerust vrijblijvend contact op met adviesbureau VuurTooren.